Eerstvolgende inzameling oud papier in kom Eersel op zaterdag 2 januari 2010

Dit item is verlopen op 23-01-2010.

De eerstvolgende inzameling van oud papier in de kom van Eersel vindt plaats op zaterdag 2 januari 2010. Dit is dus op de zaterdag in dezelfde week dat de grijze kliko daar wordt geledigd. Dit blijft ook in 2010 hetzelfde als tot nu toe het geval is.

 

In het milieu-informatiebulletin 2010 is aangegeven dat de papierinzameling in de oneven weken zou zijn, maar dit is alleen op zaterdag 2 januari 2010. De volgende inzamelingen zijn echter in de even weken, te beginnen op zaterdag 16 januari 2010 en vervolgens tweewekelijks. De inzameling is dus altijd in dezelfde week dat de grijze kliko in de bebouwde kom van Eersel wordt geledigd. Omdat dit nu ook al zo is, verandert daarin dus niets.

Zie ook