Ruimtelijke plannen

Op deze pagina vindt u informatie over ruimtelijke plannen in de gemeente. Dat zijn meestal bestemmingsplannen, maar dat kunnen ook structuurvisies, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten en omgevingsvergunningen zijn. Het gaat hierbij om plannen die in procedure zijn en geldende plannen. 

Bestemmingsplannen worden gemaakt om aan te geven wat wel en niet is toegestaan op een bepaalde plek in de gemeente. In deze plannen is aangegeven waar gewoond mag worden of waar kantoren of winkels gebouwd mogen worden. Daarnaast wordt bepaald hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn en welke functies het mag hebben. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, dus ook de overheid, zich eraan moet houden.