De bebouwing op de Markt en de Hint passen grotendeels nog bij het oorspronkelijke beeld. De bebouwing aan de Nieuwstraat geeft een heel ander beeld. De grootschalige bebouwing is belangrijk voor onze voorzieningen, maar past niet bij de dorpse identiteit van Eersel. Ook al zorgt het wel voor de gewenste levendigheid. 

Verdere verharding

Verschillende percelen in het gebied zijn verhard of omringd met hekwerken, ook percelen van de gemeente zelf. Dit zorgt voor aantasting van het oorspronkelijke dorpse en landschappelijke karakter. Daar komt nog bij dat de komst van meer winkels ook automatisch tot meer parkeergelegenheid leidt. Nog meer verharding die niet past bij dit historisch agrarische gebied.

Bezoekers verleiden

De meeste bezoekers van de Markt hebben geen weet van de oorspronkelijke landschappelijke waarde die achter de bebouwing ligt. De Markt is vanaf de Nieuwstraat niet meer te zien en ook de inrichting van het gebied zorgt er voor dat bezoekers niet de behoefte voelen om hier langer te blijven dan nodig. Dit lijkt een gemiste kans.