De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het college van B&W over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein.

Adviesraad Sociaal domein Eersel