Vandaag zijn alle honden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weggehaald bij de hondenfokker aan de Grote Aardweg in Eersel. Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. Het is tot ieders opluchting gelukt om ook de laatste honden onder te brengen bij opvanglocaties. Eind januari heeft de NVWA al een keer 460 honden weggehaald. Natuurlijk blijven we controleren of de eigenaar niet opnieuw begint met een hondenfokkerij. Ook zijn er eerder andere overtredingen aangetroffen waar we samen met onze overheidspartners nog op doorpakken.

Wat ging vooraf

Op 29 maart 2023 controleerden de gemeente Eersel, NVWA, UWV en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) het perceel aan de Grote Aardweg in Eersel. De gemeente Eersel heeft toen geconstateerd dat de hondenfokkerij, die in strijd is met het bestemmingsplan, nog steeds aanwezig was. De fokker moest vanaf toen elke week dat er nog honden waren 2.500 euro betalen. Dit heeft zich acht weken op een rij voorgedaan. Vorige week troffen we nog 173 honden aan. Daarmee is de hondenfokker 20.000 euro aan de gemeente verschuldigd.

Samen sterk

Het is een taak van de (gezamenlijke) overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft; voor mens én dier. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op. Op de achtergrond werken de overheidspartners hiervoor samen. Het gezamenlijk optreden van de overheid is meestal vrij onzichtbaar, behalve tijdens integrale controles.

Melden helpt!

Naast de rol van de overheid zijn ook inwoners ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Dankzij meldingen kunnen overheidsinstanties overtredingen nóg beter aanpakken. Vermoedens kunnen gemeld worden bij de wijkagent, de gemeente en de NVWA. Maar bijvoorbeeld ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.