Het College van de gemeente Eersel schrijft één keer per maand een column in de Uitstraling. De Uitstraling is een huis-aan-huis magazine met herkenbare verhalen over, door en voor mensen uit onze gemeente. Daar kan het college van Eersel natuurlijk ook niet ontbreken. Met actuele verhalen over onderwerpen die ze in hun portefeuille hebben, praten ze de lezer bij over wat ze bezig houdt. 

Deze week is Steven Kraaijeveld aan het woord

“Deze regeling voorkomt dat mensen moeten wachten tot ze hulpbehoevend zijn”

In Eersel is het vanaf nu ook mogelijk om tijdelijke woonruimte in je tuin te creëren als er nog geen directe zorgbehoefte is. Dit was al mogelijk voor mensen met een zorgindicatie, maar we maken het nu dus ook mogelijk voor 65-plussers die nog geen zorgbehoefte hebben. Met deze pré-mantelzorgregeling kunnen ouderen alvast plannen maken voor de toekomst, vooruitlopend op een mogelijke zorgvraag. Zo kunnen ze zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek blijven wonen, maar als ze dat willen ook ruimte bieden aan bijvoorbeeld de kinderen. We hopen met deze nieuwe regeling ook de doorstroom van woningen verder te stimuleren.

De nieuwe regeling is speciaal voor inwoners van 65 jaar en ouder, maar ook voor inwoners die nu al weten dat ze door een ziekte of chronische aandoening in toekomst zorg nodig hebben. Ze kunnen hun woonsituatie nu alvast aanpassen aan de hulp die straks misschien nodig is. Niet elke tuin of binnenplaats is natuurlijk geschikt voor het realiseren van een extra woonruimte. Er is sowieso een vergunning nodig om een woning te mogen plaatsen. Ik verwijs graag naar eersel.nl/mantelzorgwoning daar staat welke stappen er gezet moeten worden en waaraan je moet voldoen. Deze regeling voorkomt in elk geval dat mensen moeten wachten tot zo hulpbehoevend zijn en dan ineens onder druk snel naar een oplossing moeten zoeken.

Zo proberen we in Eersel naast deze pré-mantelzorgregeling, ook woningsplitsing, tiny-houses,  senioren-woningen en andere woonvormen te stimuleren. Hiermee kunnen we doorstroming bevorderen en ook op deze manier een bijdrage leveren aan de grote behoefte aan woningen. Ik vind het belangrijk dat we naar alle mogelijkheden kijken die een bijdrage kunnen leveren aan het grote tekort aan woningen. Ook deze pré-mantelzorgregeling is er daar één van. Het biedt onze inwoners de kans om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, maar biedt ook kansen voor onze woningmarkt. Het is goed dat we ons vizier zo breed mogelijk houden. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de grote uitdaging waar we voor staan.