Het College van de gemeente Eersel schrijft één keer per maand een column in de Uitstraling. De Uitstraling is een huis-aan-huis magazine met herkenbare verhalen over, door en voor mensen uit onze gemeente. Daar kan het college van Eersel natuurlijk ook niet ontbreken. Met actuele verhalen over onderwerpen die ze in hun portefeuille hebben, praten ze de lezer bij over wat ze bezig houdt. 

Door Steven Kraaijeveld

Behoud van de kerk én ruimte voor woningbouw

"Het is haalbaar en betaalbaar".

Er zijn altijd een paar projecten die je bij blijven. Projecten die uniek zijn en waar alles op zijn plek valt. Hart van Steensel is zo’n project. Een mooie samenwerking tussen de gemeente, de parochie, de dorpsraad, het gemeenschapshuis én de inwoners van het dorp. Dit project bewijst wat mij betreft de kracht van samen staan we sterk. Hoe mooi is het dat we de kerk van Steensel kunnen behouden? Dat gemeenschapshuis De Höllekes zich op deze prachtige plek in de kerk kan vestigen? En dat er met deze verschuiving ook nog ruimte vrij komt voor woningbouw? Is er een mooiere uitkomst denkbaar? Wat mij betreft niet. Ik ben ontzettend blij dat voor nu alle lichten op groen staan.  

Eind 2019 kondigde het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel aan om het kerkgebouw van Steensel aan de eredienst te onttrekken (zoals ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel). Het was meteen duidelijk dat de Dorpsraad van Steensel de kerk graag wilde behouden en er een openbare functie aan wilde geven. Er is toen al voorzichtig uitgesproken dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes misschien wel naar de kerk kon. Het kerkgebouw kon dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis voor de Steenselse gemeenschap. De huidige plek van het gemeenschapshuis en het dorpsplein kwamen dan vrij voor woningbouw. Zo ontstond het project ‘Hart van Steensel’. 

De dorpsraad, het bestuur van De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) hebben hun krachten gebundeld in ‘Hart van Steensel’. Namens de gemeente is er een kwartiermaker aangesteld en is er de afgelopen tien maanden hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Waarbij niet alleen naar de financiële haalbaarheid is gekeken, maar ook naar het draagvlak binnen de Steenselse bevolking. Er is gekeken of de plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan en of alle gewenste activiteiten ook wel mogelijk zijn op deze plek. En de eindconclusie is dat het haalbaar en betaalbaar is. 

De gemeenteraad van Eersel heeft al goedkeuring gegeven aan het plan ‘Hart van Steensel’. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en als alles volgens planning verloopt kan er in 2023 gestart worden met de bouw. Een compliment aan alle partijen die zich hard hebben gemaakt voor dit project, want het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek. En de ruimte voor extra woningbouw is een mooie kers op de taart.