Wat is het?

Als je wil weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kan je dit bekijken via de pagina Ruimtelijke plannen of www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als je wil weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als je een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Bekendmakingen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

Heeft deze informatie je geholpen?