Aangenomen moties

Aangenomen moties in raadsperiode 2014-2018