Artikel 33 vragen RvO

Volgens het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 2015 kunnen raadsleden schriftelijke vragen aan het college stellen. Het artikel 33 geeft procedurevoorschriften voor de behandeling van gestelde vragen. De vragensteller dient wel aan te geven of hij/zij schriftelijke of mondelinge beantwoording wenst. Schriftelijke beantwoording vindt binnen 30 dagen plaats en mondelinge beantwoording in de eerstvolgende raad.

De vraag wordt de website geplaatst. Op het moment dat het antwoord bekend is wordt dit toegevoegd.