Beleidsregels huwelijk/partnerschap, reglement burgerlijke stand en mandaatbesluit benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand