Diverse wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling