Duurzaamheidsbeleid | Uitvoering 2017-2025

 • Duurzaamheidsbeleid | Uitvoering 2017-2025

  Ons klimaat verandert doordat het op aarde steeds warmer wordt, mede door de uitstoot van broeikasgassen (CO2). We merken de gevolgen van klimaatverandering, door  extreme regenbuien, hagelbuien die schade veroorzaken, langere periodes van droogte in de zomer en een stijgende zeespiegel.

  Reden voor de gemeente Eersel om hoge ambities te stellen:

  • De gezamenlijke Kempengemeenten zijn energieneutraal in 2025;
  • In 2020 hebben we slechts 5% huishoudelijk restafval en 95% wordt hergebruikt;
  • We brengen een circulaire economie tot stand in 2050;
  • Eersel klimaatbestendig wordt inricht;
  • Biodiversiteit in Eersel blijft behouden en waar mogelijk verbeterd.
  • Eerlijkheid in eigen land en in het buitenland mee laten wegen in onze keuzes en waar mogelijk verbeteren.

  Ambitieus? Jazeker.  Onmogelijk? Het zal op sommige terreinen zeker lastig worden, maar dat neemt niet weg dat we nú noodzakelijk stappen moeten zetten om een duurzame energievoorziening te versnellen.

  Lees het volledige duurzaamheidsbeleid 2017-2025 van de Gemeente Eersel voor meer informatie.  In het uitvoeringsbeleid 2017-2020 leest u welke verschillende projecten en activiteiten door de gemeente worden opgepakt om Eersel te verduurzamen en de duurzaamheidsambities te realiseren.