Klimaatvisie; Kempengemeenten

  • Klimaatvisie; Kempengemeenten

    Om verdere klimaatverandering te beperken én de uitputting van grondstoffen voor te zijn is de inzet van iedereen nodig.  De gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk,  Oirschot en Reusel-De Mierden trekken samen op om deze duurzame ontwikkeling te bereiken. Gezamenlijk is er een Kempenbrede klimaatvisie opgesteld die zorgt voor gebundelde krachten en zorgt voor een beleid dat voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor de toekomst moet zorgen.

    Lees in de klimaatvisie de uitkomsten van onderzoek en debat met alle maatschappelijk betrokken partijen die geleid hebben tot de Kempische klimaatvisie.