De burgemeester

De Burgemeester wordt benoemd door de Kroon, op aanbeveling van de gemeenteraad. Hij is voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij is echter geen lid van de gemeenteraad.

J.A.M. (Joseph) Vos

J.A.M. Vos
contactgegevens en taken J.A.M. (Joseph) Vos
FunctieWaarnemend burgemeester
E-mailadresj.vos@eersel.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Algemene coördinatie van het beleid
 • Toezicht en handhaving zwaardere criminaliteit / controle inrichtingen, toezicht en handhaving ruimtelijke ordening
 • Representatie
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • GRSK
 • Samenwerking Kempen
 • Overige bedrijfsvoering
Nevenfuncties

Voorzitter Brabants Landschap
Lid Bestuur Molenstichting Noord Brabant 
Lid Raad van Toezicht Landschappen.nl
Lid Steuningstichting Landstad de Baronie
Lid Algemeen Bestuur VRBZO
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Lid Algemeen Bestuur SK
Lid Dagelijks Bestuur SK