Jaarverslag 2015 Uitvoering BAG gemeente Eersel

Voor de transparante uitvoering van de bepalingen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 februari 2016 het Jaarverslag 2015 Uitvoering BAG gemeente Eersel vastgesteld. In dit verslag is uiteengezet op welke wijze wij binnen onze gemeente uitvoering hebben gegeven aan onze taken op het gebied van de BAG.