Rekenkamercommissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie van de Kempengemeenten bestaat sinds 1 januari 2013. De leden zijn door de gemeenteraden van de drie gemeenten benoemd voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2020.

Wat doet de rekenkamercommissie? 

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid, en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat deze bijdragen aan verbetering en transparantie van het lokale bestuur.  

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. De rekenkamercommissie kiest zelf wat ze onderzoekt.

  • Samenstelling en contact

    De heer drs. H. Groen (Henk), voorzitter 
    De heer drs. E.J.F. Melskens (Edwin), lid tevens plaatsvervangend voorzitter
    Mevrouw Boer (Marina), ambtelijk secretaris, m.boer@eersel.nl

    Rekenkamercommissie, Postbus 12, 5520 AA Eersel