Samenstelling bevolking en leeftijdsopbouw

Definitieve aantallen worden in de loop van het jaar vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) http://www.cbs.nl/

Leeftijdsopbouw

Samenstelling bevolking