Samenstelling college

Klik op de afbeelding om te vergroten

J.A.M. (Joseph) Vos

J.A.M. Vos
contactgegevens en taken J.A.M. (Joseph) Vos
FunctieWaarnemend burgemeester
E-mailadresj.vos@eersel.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Algemene coördinatie van het beleid
 • Toezicht en handhaving zwaardere criminaliteit / controle inrichtingen, toezicht en handhaving ruimtelijke ordening
 • Representatie
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • GRSK
 • Samenwerking Kempen
 • Overige bedrijfsvoering

H.J.M. (Eric) Beex

H.J.M. Beex
contactgegevens en taken H.J.M. (Eric) Beex
FunctieWethouder
AdresKloosterstraat 41
5513AH  Wintelre
E-mailadrese.beex@eersel.nl
Taken
 • Dorpswethouder Vessem en Knegsel
 • Wmo en Welzijn en gezondheid
 • Participatiewet (inclusief WSW)
 • Jeugd en onderwijs
 • Vluchtelingen
 • Kunst en cultuur
 • Eindhoven Airport
 • Milieu, klimaat, duurzaamheid en afval en daaraan gekoppelde projecten
Politieke partijEersel Samen Anders

S.P.G. (Léon) Kox

S.P.G. Kox
contactgegevens en taken S.P.G. (Léon) Kox
FunctieWethouder
AdresGroenstraat 7
5525 AD  Duizel
E-mailadresl.kox@eersel.nl
Taken
 • Dorpswethouder Eersel en Wintelre
 • Economie
 • Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)
 • Toerisme: centrumpromotie, branding en centrummanagement
 • Betrokkenheid en burgerparticipatie: dorps-/wijkcoördinator en right-to-challenge
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Grondzaken / vastgoed
 • Kermis en standplaatsen
Politieke partijEersel Samen Anders

S.J. (Steven) Kraaijeveld

S.J. Kraaijeveld
contactgegevens en taken S.J. (Steven) Kraaijeveld
FunctieWethouder
AdresVinkenbos 33
5521 SZ  Eersel
E-mailadress.kraaijeveld@eersel.nl
Taken
 • Dorpswethouder Duizel en Steensel
 • Verkeer en mobiliteit
 • Innovatie
 • Financiën
 • Archeologie, cultuurhistorie en monumenten
 • Openbare ruimte (beheer en uitvoering)
 • Toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuur en landschap en daaraan gekoppelde projecten
 • Volkshuisvesting
Politieke partijVVD

H.M.L. (Thijs) Offermans

H.M.L. Offermans
contactgegevens en taken H.M.L. (Thijs) Offermans
FunctieSecretaris
E-mailadrest.offermans@eersel.nl
Taken

In elke gemeente ondersteunt een gemeentesecretaris het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is ook hoofd van de ambtelijke organisatie. In Eersel wordt deze functie vervuld door secretaris Thijs Offermans.