Algemene regelen met betrekking tot de vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van reizen in het belang van de dienst