Arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie