Dit jaar worden de bakken op 29 september 2021 geplaatst en op 15 december 2021 weer verwijderd. Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met aspecten als bebouwingsdichtheid, concentratie van gemeentelijke bomen, bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor direct omwonenden.

De bladbak locaties

Let op; gebruik ze enkel voor bladafval!

De bladbakken zijn uitsluitend bestemd voor inzameling van bladafval. Het blad wordt vervolgens verwerkt tot compost. Het is niet toegestaan snoeihout en ander afval in de bladbakken achter te laten. Het composteren van blad in combinatie met takken brengt hogere kosten mee voor de gemeenten. Bladbakken waar met regelmaat ander afval in komt worden verwijderd. Handhavers van de gemeente Eersel zullen hier met regelmaat op controleren en daar waar nodig proces-verbaal opmaken.