Wat is het?

De gemeente heeft tot taak om toezicht te houden op de uitvoering van bouwwerken. Dit toezicht bestaat onder andere uit: controle op de bouwplaats, controle op de naleving van relevante regelgeving en controle op de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Ook de opsporing van illegale bouw en illegaal gebruik is een gemeentelijke taak.

Hoe werkt het?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming; 
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat. Wilt u iets melden neem dan contact op met onze medewerkers van team gemeentebalie via (0497)531300 of via gemeente@eersel.nl .

In uw bouwvergunning staat precies aangegeven, wanneer u controlemomenten voor het bouwtoezicht moet melden. Voorbeelden zijn: het keuren van grondwerk en wapening en het gereed melden van het bouwwerk.

Wilt u informatie over een bestaand bouwwerk? Maak dan een afspraak met een medewerker van de gemeente. Wij kunnen de gegevens dan opzoeken, voordat u langskomt.

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat.

Meer informatie

De gemeente meet ook bouwwerken

Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook bouwwerken ingemeten. Dit gebeurt voor bouwwerken die met vergunning worden gebouwd, maar ook voor vergunningvrije bouwwerken. Zodra een bouwwerk meetbaar is, kan een medewerker van SSC de Kempen(externe link) namens de gemeente een bezoek brengen aan uw perceel om de verandering in te meten. Wij verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via(0497)531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Toezicht wordt uitgevoerd door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?