Het RIVM, de Rijksoverheid en Veiligheidsregio geven informatie en advies over het Coronavirus. Als gemeente volgen wij dit beleid. We handelen volgens hun adviezen. Iedere keer als er nieuwe maatregelen komen dan volgen wij deze als gemeente Eersel.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april (31 maart)

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie via RIVM.nl en Rijksoverheid.nl

Bericht burgemeester Wim Wouters (30 maart)

Beste inwoners van Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre,

Wat raakt de Corona crisis ons diep. Dat geldt voor iedereen in onze samenleving. We voelen de gevolgen allemaal. Ons medeleven gaat allereerst uit naar nabestaanden van overledenen. Een diep verdriet moeten zij voelen als ook een goed afscheid en troostrijk samenzijn nu niet mogelijk zijn. Laten we hen niet vergeten en later als we het virus overwonnen hebben extra bezoekjes brengen om de verhalen alsnog te delen en de herinneringen aan hun geliefden op te halen. Ook leven wij natuurlijk mee met onze zieken. Wij hopen van harte dat zij weer snel herstellen.

De druk op de samenleving neemt toe. Ik roep u op om u aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Alleen dan kunnen we verspreiding voldoende tegengaan en onze kwetsbaren beschermen. Ik hoop echt dat we in onze gemeente niet hoeven te handhaven. Ik vertrouw erop dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen en elkaar positief kunnen blijven benaderen. Afstand houden, geen groepjes vormen en blijf thuis als het kan.

Voor veel mensen met de vitale beroepen is thuisblijven geen optie. Met elkaar houden zij onze samenleving draaiende. Natuurlijk onze zorgprofessionals. De hele keten van huisarts tot apotheek, van IC’ers tot laboranten. Maar ook de facilitaire diensten als schoonmaak, keuken en logistiek zijn daar onmisbaar. De periode dat we een groot beroep op hen doen gaat lang zijn. We dragen daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik roep daarom ook iedereen op om samen te werken, stel je tolerant op, doe zelf wat je kan en blijf respectvol naar elkaar toe. Samen komen we hieruit.

Maar er zijn zoveel meer beroepen die onmisbaar zijn in deze tijden. Mijn complimenten aan onze winkeliers en hun medewerkers. Dag in, dag uit staan ze klaar. We komen niets te kort in onze gemeente. Maar ook bezorgers, vuilnisophalers, alle nutsvoorzieningen en financiële diensten. Alle medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang die snel moeten schakelen en nieuwe wegen moeten vinden om de kinderen en hun ouders te begeleiden. Wat mogen we trots zijn. Dankjewel.

Onze ondernemers maken zware tijden door. Denk aan de horeca, toerisme, bedrijven en dienstensector. Daar zijn grote zorgen en slapeloze nachten. Wij leven mee. Zij zijn ook mede de motor van onze welvaart in goede en nu slechte tijden. Onze inwoners werken er en we zijn ze dankbaar. We vertellen over onze mooie gemeente en onze innovatieve bedrijven als we ergens zijn. Onze betrokkenheid is dan ook groot en de overheden trekken hierin gezamenlijk op. Er is veel contact met alle partijen en we steunen waar mogelijk.

Ik ben trots op de hartverwarmende initiatieven die in onze gemeente ontstaan van inwoners, ondernemers en artiesten. Deze initiatieven geven verlichting en wat blijdschap in deze moeilijke tijd. We zijn er nog niet. We staan elke dag voor lastige beslissingen en dilemma’s; groot en klein. Onze gezondheid gaat voor. We gebruiken digitale diensten als Skype, Facetime en conference calls om in contact te blijven. Maar het is ook leuk om weer eens ouderwets te bellen en een kaartje te sturen.

Ik vertrouw op de creativiteit, ondernemersmentaliteit en gezelligheid van onze contente mens.

Blijf allemaal gezond.

Burgemeester Wim Wouters

Noodverordening COVID-19 van kracht (1 april)

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft woensdag 1 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin is onder andere bepaald dat de eerder genomen maatregelen gelden tot en met 28 april en zijn extra maatregelen getroffen op het gebied van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en recreatief nachtverblijf.

De noodverordening maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op de maatregelen met als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Strengere maatregelen om recreatieve reisbewegingen te voorkomen

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op de eerdere noodverordening volgens landelijk model. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings moeten dicht en recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen zijn hotels, nachtverblijf voor seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen en tijdelijke bewoning.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.

Recreatief nachtverblijf
Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Hotels
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding)

Daarbij worden de volgende verbijzondering toegepast: de vaste standplaatsen mogen niet onderverhuurd worden en het betreft alleen recreatief nachtverblijf voor de eigenaar / hoofdhuurder.

De noodverordening vind je op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Coronahulp op Eerselvoorelkaar.nl

Wil jij iemand helpen tijdens deze coronacrisis, of kun je zelf hulp gebruiken? Plaats je vraag of je hulpaanbod dan op www.eerselvoorelkaar.nl/coronahulp.

Eerselvoorelkaar.nl is hét digitale vrijwilligerswerk platform van gemeente Eersel en steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar. De website is deze maand 5 jaar online, en heeft zijn meerwaarde al lang bewezen. Speciaal voor deze periode, waarin niets meer is wat het was, heeft het steunpunt deze webpagina’s gemaakt. Eén plek waar alle coronahulp en hulpvragen samen kunnen komen en waar je in een betrouwbare digitale omgeving met elkaar in contact kunt komen.

Daarnaast vind je alle overige vragen van vrijwilligersorganisaties en inwoners voor ondersteuning en het vrijwilligersaanbod natuurlijk ook nog op de website. De coronahulppagina’s maken het voor jou nog eenvoudiger om op veilige en eenvoudige manier zelf hulp te vinden, of iemand te kunnen helpen die het nu zo nodig heeft.

Voor een veilig digitaal platform voor vraag en aanbod van coronahulp in de andere Kempengemeenten verwijzen we je graag naar de nieuwe website: www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp-in-de-kempen.

Eerselvoorelkaar.nl is partner van NLvoorelkaar. Alle vragen en het aanbod van Eerselvoorelkaar kun je ook terugvinden op deze website. Dat geldt natuurlijk ook voor het onderdeel coronahulp.

Bereikbaarheid

Liever persoonlijke ondersteuning bij je vraag of als wil helpen? Dat kan natuurlijk ook. Het steunpunt helpt je graag.

Helaas heeft het steunpunt tot en met 6 april geen inloopmogelijkheid, maar telefonisch en per mail zijn al je vragen welkom.

Overige hulpinitiatieven

Naast de mogelijkheid om je hulp aan te bieden op Eerselvoorelkaar zien wij veel mooie andere initiatieven langskomen in deze moeilijke coronatijd. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen zich willen inzetten voor een ander. Van de snelgroeiende en drukbezochte Facebookgroep voor coronahulp in de Kempengemeenten tot buurt WhatsApp groepen die worden omgezet naar corona hulp appgroepen. Van liters soep die worden gekookt om uit te delen tot de gezellige telefoontjes van maatjes die nu niet meer op bezoek kunnen komen bij hun vaste cliënten. Het steunpunt wil graag deze mooie initiatieven zo goed mogelijk in kaart brengen en waar nodig delen.

Ken jij of heb jij een mooi initiatief, nu veel voorzieningen gesloten zijn en het verenigingsleven vrijwel stil ligt? Dan is het fijn als je dat aan het steunpunt laat weten.

Alvast bedankt!

Aangepaste dienstverlening gemeente

In verband met de maatregelen en adviezen van het RIVM is onze balie in het gemeentehuis alleen open voor urgente gevallen. Je kunt hiervoor een afspraak maken via (0497)531300.

Op eersel.nl kun je al veel informatie vinden en via de mail gemeente@eersel.nl zijn we gewoon bereikbaar. 

Vanwege het Coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 28 april 2020 (in plaats van 6 april 2020).

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Onze balie in het gemeentehuis is alleen open voor belangrijke, urgente, niet uit te stellen zaken. Wij vragen je daarvoor een afspraak te maken via (0497)531300;
 • We blijven telefonisch bereikbaar van ma t/m do tussen 8.30 en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur, het kan gebeuren dat je iets langer moet wachten aan de telefoon;
 • Voor het afhalen van een document kunt je zonder afspraak terecht op ma t/m do tussen 8.30 en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur;
 • De avondopenstelling vervalt op woensdagavond;
 • Wij vragen je om niet het gemeentehuis te bezoeken als je klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
 • Bewaar twee armlengtes (1,5 meter) afstand tussen personen.

We vragen je begrip voor deze maatregelen. We nemen de maatregelen in het belang van jullie en onze gezondheid.

Sluitingsdagen

De maand april kent dit jaar twee sluitingsdagen:

 • Tweede Paasdag maandag 13 april
 • Koningsdag maandag 27 april

Online regelen

Wist je dat je online ook veel zaken kunt regelen? Denk hierbij aan aangiften van overlijden, geboorte en vermissing van een document, verhuizing, afschrift burgerlijke stand, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Ook kun je een melding van de openbare ruimte doen via www.eersel.nl.

Overzicht van geannuleerde evenementen gemeente Eersel

Maandagavond 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dit betekent dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Lees het overzicht van de geannuleerde evenementen.

Let op nepnieuws rondom coronavirus

Cybercriminelen sturen uit naam van overheidsinstanties berichten aan burgers over het coronavirus. Door middel van e-mails, malafide websites, nep-apps of sms’jes proberen cybercriminelen persoonsgegevens te verkrijgen. 

Lees meer

Informatie voor ondernemers

Heb je als ondernemer vragen?

Ook voor jou als ondernemer kan het virus gevolgen hebben. Uiteraard is gezondheid het allerbelangrijkste, maar financiële zorgen kunnen ook funest zijn. Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en steunmaatregelen waarmee je geholpen wordt.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. 

Op www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers vind je meer informatie over al deze regelingen. Deze regelingen worden regelmatig bijgewerkt, dus het loont de moeite om hier geregeld te kijken. Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar bbz@kempenplus.com

Brainport Eindhoven heeft op hun website ook informatie bij elkaar gezet voor ondernemers in onze regio. Op de website van de Rijksoverheid vind je de veelgestelde vragen speciaal voor werkgevers en ondernemers, over het coronavirus.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Gezamenlijke Brabantse aanpak voor gemeentelijke belastingen ondernemers

Het Brabantse interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant kunnen omgaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen.

Bij veel ondernemers en zzp’ers is sprake van acute liquiditeitsnood. Het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen -door deze niet te innen- geeft een liquiditeitsinjectie aan ondernemers. Dit zou Brabantbreed ingesteld moeten worden. Door nu gemeentelijke belastingen op te schorten, ontstaat er ruimte om ook te onderzoeken of het wenselijk is om Brabantbreed beleid te adviseren omtrent kwijtschelding van belastingen.

Daarom bevelen de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s dringend aan om ondernemers de mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen: OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting. Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 uit te stellen en het uitgangspunt te hanteren dat het een liquiditeitsmaatregel betreft ter overbrugging - en in deze fase geen afstel van betaling van belastingen betekent.

De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid van 18 maart.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)
Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)
Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties     

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Eersel aanvullende maatregelen genomen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Voor de belastingaanslagen die in 2020 zijn opgelegd en binnen zes weken betaald moeten zijn, kan een aangepaste betaaltermijn of uitstel worden aangevraagd. Ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen om de gemeentelijke belastingen later te betalen. Wanneer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan wordt uitstel verleend tot 1 juni 2020. Het is ook mogelijk om de betaling via automatische incasso in maandelijkse termijnen te voldoen. Een machtiging tot automatische incasso kan worden aangevraagd via onze website.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente naar e-mailadres financien@eersel.nl. In de mail vraagt u om een aangepaste betaaltermijn of uitstel van betaling.

U kunt uw verzoek ook per brief versturen naar:

Gemeente Eersel
Afdeling Financiën
Postbus 12
5520 AA Eersel

Nadat uw verzoek is ontvangen, krijgt u hiervan bericht waarin het uitstel wordt bevestigd.

Tijdelijke financiële regeling voor zelfstandige ondernemers in financiële nood

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een nieuwe, tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Kempenplus. Zodra de regeling van kracht wordt, zal dit medegedeeld worden op de website van de gemeente en Kempenplus. Raadpleeg deze websites dus regelmatig.

Wat corona met je doet?

Waar kan ik terecht met vragen?

Het RIVM geeft informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit. We handelen volgens hun adviezen. Heb je vragen over het coronavirus? Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur.

Voor actuele informatie over het Coronavirus verwijzen wij je naar de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

Overzicht met welke informatie je waar vindt en wie je daarvoor kunt bellen.

Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020.
Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Hierover vind je meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Maakt jouw kind nog geen gebruik van de kinderopvang, dan kun je in de gemeente Eersel onder andere terecht bij:

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de school of het kinderdagverblijf van jouw kind. Voor overige vragen kun je terecht bij de gemeente Eersel via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl

Financiële problemen door het coronavirus?

Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. Vandaar dat we jou een aantal praktische tips willen geven.

 • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven voor de komende tijd. Laat je niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten.
 • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed op te lossen. Laat deze niet oplopen tot problematische schulden.
 • Neem bij betalingsachterstanden meteen contact op met de betreffende partij en probeer een betalingsregeling te treffen. Denk aan de woningstichting, hypotheekverstrekker, energieleverancier of  zorgverzekeraar. 
 • Nu veel winkels gesloten zijn, wordt er veel online gekocht. Wees daar voorzichtig met gespreid betalen. Bedenk ook dat lokale ondernemers jou nu juist hard nodig hebben en overweeg om jouw inkopen zoveel mogelijk bij hen te doen.
 • Volg de informatie vanuit het Rijk als het gaat om de betalingen rondom kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties informeren hier actief over.
 • Als je hulp nodig hebt, kan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten mogelijk ondersteuning bieden. Op werkdagen zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer (0497)745544 of via md@kempengemeenten.nl.

Ben je ondernemer:

Je vindt hierover meer informatie op deze pagina bij 'Heb je als ondernemer vragen'. 

Social Media

Volg ons voor de laatste updates via Facebook @gemeenteeersel of Twitter @gemeersel

Grenzen Nederland-België gesloten

Alle grenzen tussen Nederland en België zijn gesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen. De sluiting geldt in beide richtingen. Wie door de politie wordt gecontroleerd, moet de noodzakelijkheid van zijn of haar grensoversteek aantonen. Er gelden zware boetes voor overtredingen. Grensarbeid en co-ouderschap worden beschouwd als een toegelaten verplaatsing. Voeding aankopen kan ook in België én mag dus niet. 

Sluiting grensoverwegen én fiets- en wandelpaden

De grenssluiting geldt zowel voor de grotere grensoverwegen Reuselseweg en Eerselseweg (N123), als voor de talrijke fiets- en wandelpaden die onze grens met Nederland kruisen zoals onder andere:

 • Steenovens
 • Lommelseweg
 • Bergeyksedijk
 • Grensweg

Om fietsers te waarschuwen, komen/staan er borden met de boodschap ‘Grensoverweg gesloten. Verboden doorgang’.

Politiecontroles

De politiecontroles zijn – gezien de talrijke taken van de politie in deze crisistijden – onmogelijk 24/24 en volledig fysiek sluitend. We roepen inwoners dan ook op om vanuit het eigen gezond verstand en individuele verantwoordelijkheidszin af te zien van grensoverschrijdende verplaatsingen. 

Meer info: communicatiedienst, (014)330711, communicatie@gemeentemol.be