We hebben maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken.

,

Gezondheidscheck

Ga je in een stemlokaal stemmen dan moet je voordat je gaat stemmen een gezondheidscheck doen.
Deze checklist, met een aantal vragen over je gezondheid, zit bij de stempas. Als je één van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, ga dan niet stemmen in het stemlokaal. Je kunt dan toch stemmen door via je stempas iemand machtigen om jouw stem uit te brengen. Op de achterkant van de stempas staat hoe dat werkt.

Als je alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag je naar het stemlokaal.

De stembureauleden hebben ook allemaal een gezondheidscheck gedaan. Zij mogen alleen stembureaulid zijn als ze op de verkiezingsdag alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

We hebben dit jaar alle stemlokalen vooraf getoetst op onderstaande richtlijnen van het RIVM. Daardoor zijn er dit jaar andere stemlocaties dan gebruikelijk. Een overzicht van alle locaties waar je kunt stemmen vind je op de pagina 'Stemlocaties'.

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat je 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau geven we aan hoe je moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie klaar. Hiermee kun je je handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek.
  • We maken elk half uur de stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) schoon.
  • In elk stemlokaal staat één van de leden van het stembureau bij de ingang. Die kijkt of er in het stemlokaal voldoende ruimte is voor kiezers om 1,5 meter afstand te houden. Deze persoon herinnert je er ook om je handen te desinfecteren.
  • De stembureauleden die de stempassen aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die de stembiljetten en potloden uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet je je stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en de kiezers staat een kuchscherm.
  • Je kunt je identiteitsbewijs voor het kuchscherm laten zien.

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kun, of wil je niet in het stemlokaal stemmen? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Zo’n machtiging heet ook wel een volmacht. Degene die de volmacht krijgt heet de volmachtnemer. Hij of zij mag jouw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand drie volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen twee. Dit is aangepast omdat door het coronavirus mogelijk meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kun je in de gemeente Eersel in twee stemlokalen vervroegd stemmen. Dat gebeurt vooral voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wil je weten wie tot deze corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.

De stemlokalen die op maandag en dinsdag geopend zijn:

  • De Muzenval; Dijk 7, 5521AW te Eersel, en
  • Gemeenschapshuis D'n Boogerd; Servatiusstraat 6, 5512AJ te Vessem.

Meer informatie vind je op de pagina 'stemlocaties'.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Ben je op 17 maart 70 jaar of ouder en wil, of kun je niet zelf naar het stemlokaal? Dan kun je bij deze verkiezing ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaarder voor het coronavirus. Het stemmen per brief is natuurlijk geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heb je bij deze Tweede Kamerverkiezing drie manieren om te stemmen, namelijk:

Heb je nog vragen over het stemmen per brief? Dan kun je ook bellen met de telefonische informatielijn 0800-1351. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.