De gemeente wil de landschappelijke kwaliteit van de groene schil nabij het centrum aan de oostzijde van de Markt terugbrengen én vergroten. Het gaat om het gebied tussen de Markt, de Postakker, het Areven en de Nieuwstraat.

Visie

Dit gebied kan het groene hart van Eersel worden waar bezoekers in een oase van rust en groen genieten van het oorspronkelijke Kempische landschap in contrast tot de hectiek van de Markt en Nieuwstraat. Voor deze oase van rust is een visie gemaakt, de visie Akkers van Eersel(externe link). De visie is in drie deelgebieden onder te verdelen.

Perceel Markt 2, 6 en 8

Het perceel sluit aan bij de Nieuwstraat en vormt het schakelpunt tussen de winkelstraat en de historische Markt.

Gebied tussen Perceel Markt 2, 6 en 8 en Kerkepad

In dit gebied worden de oorspronkelijke akkers herstelt en toegankelijker. De invulling van de akkers kan op verschillende manieren en is vrij aan de eigenaren of initiatiefnemers. De visie biedt ruimte om kleinschalige lichte bebouwing toe te voegen of bestaande bebouwing te verbeteren die opbrengst generen om de investeringen in de landschappelijke kwaliteit en de toegankelijkheid van de akkers te dekken als ze passen binnen de kaders van het beschermd dorpsgezicht.

Gebied ten zuiden van het Kerkepad

Het gebied ten zuiden van het Kerkepad wordt groener en toegankelijker. Met een groene verbinding van de Postakkers tot aan het parkeerterrein van de Plus. De uitvoering van het gebied ten zuiden van het Kerkepad is extra complex doordat de visie voor ogen heeft dat de huidige invulling en massa’s verdwijnen en er minder massa voor terugkomt. Dit maakt de ontwikkeling mede afhankelijk van de bereidwilligheid en de toekomstplannen van de verschillende eigenaren.

Voor de eenheid binnen dit gebied is het van belang dat de deelgebieden robuust met elkaar verbonden zijn. Het huidige parkeerterrein langs het Kerkepad vormt daarin een barrière. Vanuit verschillende richtingen is de tijdsduur bij het parkeren aan de noordzijde van de Hint en vervolgens te lopen naar de Markt en Nieuwstraat min of meer gelijk aan het parkeren aan het Kerkepad. Door het parkeerterrein aan de Hint (op de voormalige provinciale weg) te vergroten en de verwijzingsborden daar naartoe te verbeteren kan de parkeerdruk op het terrein aan het Kerkepad verkleind worden en daarmee ingeruild worden voor een groene inrichting.

De gemeente gaat nu aan de slag met een verdere uitwerking en de verschillende project plannen.