Stimuleren, maar in eigen tempo

De Transitievisie Warmte is vastgesteld door onze gemeenteraad. In deze visie beschrijven we hoe we onze woningen aardgasvrij gaan maken voor 2050. Tussen nu en 2050 kan echter nog veel gebeuren. Daarom nemen we de visie telkens na 5 jaar weer onder de loep en passen we deze aan waar nodig. 

Waarom een Transitievisie Warmte?

In het Klimaatakkoord staat dat alle gemeenten in Nederland aan het eind van dit jaar een Transitievisie Warmte moeten hebben. Hierin staat waar op dit moment de grootste kansen liggen om minder aardgas te gebruiken en waar woningen zelfs al van het aardgas af kunnen gaan. Het doel is om uiteindelijk in 2050 alle woningen op andere manieren te verwarmen dan met aardgas. 

Wat gaan we doen? 

In onze visie zien we voor Eersel kansen op twee niveaus. De komende tijd gaan we deze plannen verder uitwerken. We zetten hierbij in op: 

  1. Een besparingsprogramma: huizen isoleren maakt hiervan een groot onderdeel uit. We willen onze inwoners aanmoedigen en ondersteunen om hun huis te isoleren. Alles begint namelijk met isoleren, want wat we niet verbruiken met elkaar, hoeven we ook niet op te wekken. 
  2. Warmte Uitvoeringsplannen: hierin beschrijven we in welke gebieden we samen met onze inwoners aan de slag willen gaan om huizen aardgasvrij te maken en op welke manier.

Stimuleren, maar in eigen tempo 

De komende tijd gaan we in gesprek met inwoners en andere partners alle kansen en mogelijkheden in Eersel verder uit te werken. We gaan zowel collectief, als individueel met onze inwoners aan de gang. 

Collectieve aanpak

Voor de kern van Eersel zien we kansen voor een collectieve oplossing in de vorm van een warmtenet. Dit komt vooral doordat de kern Eersel de meeste woningen heeft. Daarnaast kunnen we hier samen optrekken met de woningstichting die hier haar huurwoningen verder wil verduurzamen. Dit maakt een collectieve aanpak (financieel) haalbaar. Samen met de inwoners en partners als de woningstichting gaan we de komende tijd op zoek naar mogelijkheden. 

Individuele aanpak

Dit betekent niet dat we in de overige kernen niets gaan doen. Voor de rest van de gemeente zetten we in op een individuele transitie. Dit betekent dat we inwoners gaan stimuleren, maar ook ondersteunen bij de plannen die ze zelf maken. Toe aan een nieuwe CV-ketel? Wil je op inductie gaan koken? Wil je je huis aardgasloos verwarmen? De gemeente wil inwoners informeren en ondersteunen bij de juiste aanpak. Wat ze ook van plan zijn. De komende tijd gaan we dit verder uitwerken. We gaan inwoners dus niet verplichten om van het aardgas af te gaan, maar juist stimuleren om stappen te zetten in ieders eigen tempo.