Via het board reconstructie Knegselsedijk kun je het huidige ontwerp van dichtbij bekijken. Je kunt je hier als gast (guest) aanmelden, waarna je toegang krijgt tot de kaart. Je kunt hier inzoomen op specifieke onderdelen en straten. Je krijgt zo een goed beeld van de voorgenomen plannen. 

Bestemmingsplan

In de nieuwe situatie schuiven we de Knegselsedijk in zuidelijke richting. Dit is nodig om ruimte te maken voor het fietspad. Daarnaast maken we ruime bochten om de doorgaande route te benadrukken. Dit vraagt echter extra ruimte. Die ruimte valt buiten de huidige bestemming verkeer. Daarom passen we het bestemmingsplan aan om de aanpassingen mogelijk te maken. 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage en is ook terug te vinden op de website van ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen heeft de mogelijkheid om hier op te reageren en zienswijzen kenbaar te maken.

Ontwerp bestemmingsplan
 

Board reconstructie Knegselsedijk
 

Planning

Het gaat om een voorlopige planning, omdat we afhankelijk zijn van meerdere externe factoren.

 1. Afgerond: Januari tot en met maart 2021

  In gesprek met omgeving en betrokkenen over het huidige ontwerp

 2. Afgerond: Maart 2021

  Ontwerp definitief op basis van input van omgeving

 3. Afgerond: April tot en met juni 2021

  Technische uitwerking ontwerp in tekeningen en bestek.

 4. Afgerond: Juli tot en met november 2021

  De voorbereiding van de werkzaamheden is gereed. Met de selectie van een aannemer wachten we tot na de vaststelling van het bestemmingsplan en het aankopen van de grond. Op dit moment is hier geen concrete einddatum van te noemen.

 5. Nog te doen: Januari 2022

  Start uitvoering.