Het College van de gemeente Eersel schrijft één keer per maand een column in de Uitstraling. De Uitstraling is een huis-aan-huis magazine met herkenbare verhalen over, door en voor mensen uit onze gemeente. Daar kan het college van Eersel natuurlijk ook niet ontbreken. Met actuele verhalen over onderwerpen die ze in hun portefeuille hebben, praten ze de lezer bij over wat ze bezig houdt. 

Andere woonvormen stimuleren als bijdrage aan woningtekort

Door Steven Kraaijeveld

“Deze regeling voorkomt dat mensen moeten wachten tot ze hulpbehoevend zijn”

In Eersel is het vanaf nu ook mogelijk om tijdelijke woonruimte in je tuin te creëren als er nog geen directe zorgbehoefte is. Dit was al mogelijk voor mensen met een zorgindicatie, maar we maken het nu dus ook mogelijk voor 65-plussers die nog geen zorgbehoefte hebben. Met deze pré-mantelzorgregeling kunnen ouderen alvast plannen maken voor de toekomst, vooruitlopend op een mogelijke zorgvraag. Zo kunnen ze zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek blijven wonen, maar als ze dat willen ook ruimte bieden aan bijvoorbeeld de kinderen. We hopen met deze nieuwe regeling ook de doorstroom van woningen verder te stimuleren.

De nieuwe regeling is speciaal voor inwoners van 65 jaar en ouder, maar ook voor inwoners die nu al weten dat ze door een ziekte of chronische aandoening in toekomst zorg nodig hebben. Ze kunnen hun woonsituatie nu alvast aanpassen aan de hulp die straks misschien nodig is. Niet elke tuin of binnenplaats is natuurlijk geschikt voor het realiseren van een extra woonruimte. Er is sowieso een vergunning nodig om een woning te mogen plaatsen. Ik verwijs graag naar eersel.nl/mantelzorgwoning daar staat welke stappen er gezet moeten worden en waaraan je moet voldoen. Deze regeling voorkomt in elk geval dat mensen moeten wachten tot zo hulpbehoevend zijn en dan ineens onder druk snel naar een oplossing moeten zoeken.

Zo proberen we in Eersel naast deze pré-mantelzorgregeling, ook woningsplitsing, tiny-houses,  senioren woningen en andere woonvormen te stimuleren. Hiermee kunnen we doorstroming bevorderen en ook op deze manier een bijdrage leveren aan de grote behoefte aan woningen. Ik vind het belangrijk dat we naar alle mogelijkheden kijken die een bijdrage kunnen leveren aan het grote tekort aan woningen. Ook deze pré-mantelzorgregeling is er daar één van. Het biedt onze inwoners de kans om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, maar biedt ook kansen voor onze woningmarkt. Het is goed dat we ons vizier zo breed mogelijk houden. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de grote uitdaging waar we voor staan.  

Samenwerken aan een leefbaar Eersel

Door Léon Kox

‘Doen, tenzij.’ Dat is waar we in onze gemeente naar streven.

Denken in kansen en mogelijkheden. Mooie initiatieven een kans geven. Natuurlijk niet alles is mogelijk, maar heel veel wel. Het hoeft niet altijd groots, ook met kleine initiatieven kun je veel bereiken. Door op deze manier samen te werken, kunnen we als gemeente laten zien dat wij dicht bij onze inwoners staan. Dat we betrokken zijn. Ik geloof dat dit de leefbaarheid van al onze dorpen ten goede komt. 

Menselijke maat voorop

De komende vier jaar mag ik wederom als wethouder mij hier hard voor maken en daar ben ik blij om. We kunnen trots zijn op onze gemeente. Ieder dorp is prachtig en uniek. We genieten van een mooie groene en gezonde omgeving. Maar bovenal zijn we een gemeente waar de menselijke maat voorop staat. Dit wil ik graag behouden. Sterker nog dat wil ik nog verder versterken. Ik wil mensen of dorpen in hun kracht zetten. 

Leefbaarheid van onze dorpen

We moeten sámenleven in onze gemeente. Alleen zo houden we onze dorpen leefbaar. Dat gaat over een vitaal verenigingsleven, maar ook over aandacht hebben voor vrijwilligers en mantelzorgers. Er moeten voldoende plekken zijn om samen te ontspannen of elkaar te leren kennen zoals op sportparken of gemeenschapshuizen. Maar ook een uitnodigende omgeving met voldoende wandel- en fietspaden met ruimte voor rust of plezier. Het draagt allemaal bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. 

Dorpen maken het verschil

We wonen en leven in een ambitieuze regio, waar volop ruimte is voor ontwikkeling, ondernemerschap en groei (zowel economisch, als in aantal inwoners). Dit biedt kansen, maar tegelijkertijd ook uitdagingen. Toch zijn het vaak de ‘kleine’ initiatieven die zo belangrijk zijn. We gaan dus zeker door met ons participatie-programma ‘Dorpen-maken-het-verschil’. Kijk alleen al naar alle leuke projecten die vanuit ‘Krachtige Kernen’ zijn ontstaan van een ping pong tafel, bewegingstuin of aandacht voor veiligheid tot een blotevoetenpad, dorpsfeesten of bloembakken om het straatbeeld te verfraaien. Allemaal kleine initiatieven die reuring en levendigheid brengen. En juist dat draagt bij aan ons welbevinden: we ontmoeten, doen mee, beleven en ontspannen. Ieder dorp maakt verschil. Samen zorgen we voor een mooi en leefbaar Eersel. 

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Door burgemeester Wim Wouters

De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Eersel niet, getuige de vele initiatieven die overal georganiseerd worden.

Opvang vluchtelingen door gemeenten

Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder ook die in Zuidoost-Brabant, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang gaat geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. De eerste vluchtelingen zijn ondertussen al in onze gemeente.  Het gaat dan om particuliere opvang van in veel gevallen familie of vrienden.

Eersel pakt verantwoordelijkheid

Uiteraard pakt ook de gemeente Eersel hierin haar verantwoordelijkheid. We zijn op dit moment bezig om opvang te regelen voor de eerste 50 vluchtelingen. In Vessem kunnen we in het voormalige opleidingspand al ongeveer 45 personen huisvesten. Daarnaast hebben we een grote woning in Eersel waar we nog twee gezinnen kunnen opvangen, dus nog ongeveer 10 personen. Wij schakelen uiteraard met alle lokale (maatschappelijke) partners: van vluchtelingenwerk Eersel tot de vele vrijwilligers in onze gemeente. Dit krijgt de komende weken steeds meer vorm.

Eerste opvanglocaties bijna gereed 

Beide opvanglocaties maken we nu gebruiksklaar. De komende tijd is er dus veel bedrijvigheid op deze locaties. We weten nog niet precies wanneer de vluchtelingen komen, maar waarschijnlijk op korte termijn. De veiligheidsregio coördineert deze opvang voor onze regio. De gemeente weet op dit moment dus nog niet wie er gaan komen. De verwachting is dat het vooral om vrouwen met kinderen gaat en om ouderen. De meeste mannen zijn namelijk verplicht in Oekraïne achter gebleven.

Hartverwarmend

We merken dat al heel veel inwoners bereid zijn om hulp te leveren. We verwijzen inwoners naar onze website Eersel.nl/Oekraine. Hier staat hoe inwoners kunnen helpen, ook als ze vooral lokaal hulp willen aanbieden. Ook dat kan. We werken voor het verzamelen van spullen bijvoorbeeld samen met Kringloop De Kempen. Zij maken alvast een eerste selectie voor ons van spullen die we nu in eerste instantie echt nodig hebben. En via eerselvoorelkaar.nl brengen we vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar voor inwoners die graag specifiek hulp in Eersel willen bieden. Het is in elk geval hartverwarmend om te merken hoe betrokken iedereen is. Dat doet me goed.

Jezelf thuisvoelen en meedoen in de gemeente Eersel

Door Eric Beex

"Zorgzaam zijn en omkijken naar dorpsgenoten. Dat doen we samen".

Als wethouder heb ik de afgelopen vier jaar de gemeente Eersel mogen vertegenwoordigen bij velerlei activiteiten en overleggen; ‘van inwoner tot minister’. Het is een voorrecht en een eer. Dat heb ik dan ook met veel plezier gedaan. Mijn persoonlijk speerpunt sinds mijn aanstelling in 2018 is ‘iedereen moet kunnen participeren in onze Eerselse samenleving’. Je moet de kans krijgen om het beste uit je leven te halen. Daar heb ik me afgelopen tijd voor ingezet en dat blijf ik ook doen. 

Onlangs heb ik het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het boek ‘De smaken van thuis’. Dit kookboek staat vol met wereldgerechten die zijn samengesteld door taalcoaches en deelnemers van Samenspraak De Kempen en WelCordaad. Samen eten en praten tijdens het koken is niet alleen gezellig, maar ook heel leerzaam. Het is bovendien een hele goede manier om participatie te bevorderen. 

Daarnaast vind ik het super tof dat vrijwillige taalmaatjes zich inzetten voor de integratie van anderstaligen. Tijdens één van deze bijeenkomsten ontmoette ik een mevrouw die is verhuisd van België naar Eersel en mij kwam bedanken voor de snelle integratie in Eersel. Ze voelde zich direct thuis in het mooie Eersel. Een mooi compliment!

Kinderen zijn de toekomst en grootbrengen doen we samen. ‘It takes a village to raise a child’.
Zorgzaam zijn en omkijken naar dorpsgenoten. Dat doen we samen. Of iemand nu een sociale, fysieke of geestelijke beperking heeft of een steuntje in de rug nodig heeft. We zijn er voor elkaar. Vooral nu de effecten als gevolg van corona in de aankomende jaren nog beter zichtbaar worden. Denk hierbij alleen al aan eenzaamheid bij jong en oud! Ook hier zetten we samen onze schouders onder.  

Gemeente Eersel staat bekend als een sociale gemeente waar we elkaar graag zien en omkijken naar elkaar. Zorgzaam zijn en voor elkaar zorgen. Jezelf thuis voelen en meedoen in onze dorpen en haar buurtschappen. Een voorwaarde hiervoor is het in stand houden van ontmoetingsplekken zoals een gemeenschapshuis, sportaccommodatie, ontmoetingsplaats voor senioren of jeugdhuis of -scouting. En niet te vergeten een basisschool in ieder dorp, speciaal (voortgezet) onderwijs De Groote Aard en voortgezet onderwijs Rythovius College in Eersel. Daar blijf ik me voor inzetten. Nu en in de toekomst.

1.210 woningen erbij in 10 jaar tijd

Door Steven Kraaijeveld

“Dit biedt ook mogelijkheden voor onze starters.”

In de komende 10 jaar hebben we onszelf een grote opgave gesteld. We gaan in totaal 1.210 woningen in de gemeente Eersel erbij bouwen. Een hele opgave. Beschikbare bouwgrond ligt niet voor het oprapen en in veel gevallen heeft ook de provincie hier nog iets over te zeggen. Toch ben ik ontzettend blij dat de gemeenteraad dit besluit heeft genomen. We kunnen verder. Natuurlijk zijn we al volop bezig. In ieder dorp wordt er wel gebouwd. Vaak kleine projecten van enkele woningen, maar ook deze zorgen er samen voor dat er weer beweging komt in de woningmarkt. Gelukkig zijn we daarnaast ook bezig met de voorbereiding van enkele grotere projecten. In februari liggen twee daarvan voor aan de gemeenteraad. Hopelijk kunnen we hiermee alvast een grote slag maken.

Ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. We hopen namelijk het terrein van de Scandinavian Tobacco Group (STG) in Eersel open te stellen voor woningbouw. STG is bezig met de verkoop van dit terrein en als het aan de gemeente ligt dan wordt dit gebied een prachtig groene, parkachtige entree van Eersel. We hebben als gemeente randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van dit terrein. Zo weet een projectontwikkelaar vooraf wat de mogelijkheden zijn en winnen we daardoor veel kostbare tijd. Er is hier straks ruimte voor zeker 220 woningen waarvan er minstens 40% betaalbare woningen zijn. Dit biedt dus ook mogelijkheden voor onze starters.  

Ook in de kleinere kernen werken we aan woningbouw. In Knegsel kunnen we verder met het project Nardushoek. Ook hier hebben we randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van woningbouw. Zodra de gemeenteraad deze vaststelt, kan er een stedenbouwkundig plan gemaakt worden en kunnen we aan de slag met de ruimtelijke procedure. Er is hier in elk geval ruimte voor maximaal 55 woningen. Een mooie stap voor Knegsel. Bouwen gaat natuurlijk nooit snel genoeg, maar we werken continue aan een gevarieerd aanbod aan woningen in ieder dorp in onze gemeente. Zo houden we samen al onze kernen leefbaar. Voor nu en voor de toekomst. 

Goede voornemens; laten we kijken naar wat er allemaal wél kan!

Nieuwjaarscolumn burgemeester Wim Wouters

Net voor de kerst kregen we te horen dat we in lockdown gingen. Weer een enorme tegenvaller voor (horeca)ondernemers, culturele instellingen, niet-essentiële winkels en vele anderen. Veel ondernemers moeten het juist van de feestdagen hebben. Dit maakt het extra vervelend. Ook kregen de basisschoolkinderen een week eerder vakantie. Dat klinkt leuk voor de kinderen, maar leidt misschien wel tot leervertragingen.  

Toch doen we dit alles niet voor niks. We moeten samen zien te voorkomen dat we in het ziekenhuis belanden. De ziekenhuizen liggen nog steeds vol met coronapatiënten en allerlei reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld. Ook weten we nog niet zo goed wat de snel verspreidende omikronvariant gaat brengen. Daarom zijn de maatregelen nou eenmaal nodig. Natuurlijk weten we dat allemaal wel, maar we mogen ook best even onze zorgen uiten over wat het allemaal met ons doet. Of even mopperen dat alle leuke activiteiten, evenementen, mooie samenkomsten en tradities niet doorgaan. We moeten ons allemaal behoorlijk inhouden en dat doen we! We tonen in onze gemeente namelijk veel veerkracht en geduld, daar ben ik enorm trots op!

Misschien heb je op 1 januari de oproep al gezien. Als gemeente beschikken wij over coronagelden. Deze zetten we onder andere in om verenigingen en clubs een hart onder de riem te steken. Daarnaast willen we dit geld ook inzetten voor activiteiten die nog wél mogelijk zijn binnen de geldende coronamaatregelen. Dus heb jij een goed voornemen met je dorp, club of vereniging? Dien jouw activiteit vandaag nog in. Zodat we ons kunnen verheugen op iets leuks. Op deze manier brengen we samen wat glans aan in het nieuwe jaar.

Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig 2022 toe!

Wim Wouters
Burgemeester gemeente Eersel

Nieuwe fietsroute voor Eersel

Legende ‘De Gloeiige’ een aanwinst voor ons allemaal 

Door Léon Kox

Het is hartje winter, het regent hard en het is steenkoud. Toch trekt een man uit Eersel erop uit. Ploeterend over de drassige Cartierheide… Zo begint het spannende verhaal van ‘de Gloeiige’. Het verhaal dat onderdeel is van de belevingsfietsroute die binnenkort in Eersel opent. Door corona is de officiële opening helaas uitgesteld, maar binnenkort kan iedereen de route wel alvast gaan beleven. Houd Visit Eersel daarvoor in de gaten. Hier is de fietsroute straks ook verkrijgbaar.

De legende

Zo’n 200 jaar geleden waren mensen in Eersel arm, maar gelukkig en content. Ze kwamen ’s avonds graag samen met vrienden en familie en vertelden elkaar enge verhalen. Vooral het verhaal van ‘de Gloeiige’ werd graag verteld. Deze brandende spookverschijning dook overal in de omgeving op. Ooit was ‘de Gloeiige’ echter een statige landheer in Eersel, maar door zijn hebzucht, rust er nu een vloek op hem en brandt hij eeuwig tussen twee werelden. 

Fietsen met beleving

De legende van ‘de Gloeiige’, de vervloekte landheer van Eersel is verwerkt tot een fietsroute. We willen zo fietsen meer beleving geven. Tot op de dag van vandaag doolt ‘de Gloeiige’ langs de plekken waar hij zijn misdaden beging. De fietser wordt zo langs verschillende mooie plekken in onze gemeente geleid over een fietsroute van ongeveer 30 kilometer. Het is een spannend en lokaal verhaal dat gekoppeld is aan een stukje geschiedenis. Dat maakt het zo mooi. Dit verhaal maakt onderdeel uit van andere spannende wandel- en fietsroutes in Brabant en is voor bezoekers echt de moeite waard. Een aanwinst voor Eersel in mijn ogen.

Kansen voor onze ondernemers

Eersel trekt hier samen in op met de andere Kempengemeenten. Iedere gemeente heeft zijn eigen unieke legende van ‘De dansende katten’ van Bergeijk’, ‘Kabouterkoning Kyrië & Zwarte Kaat’ in Bladel, ‘De Witte Vos’ in Reusel tot dus ‘De Gloeiige’ in Eersel. Naast de leuke fietsbelevingen, biedt het ook onze ondernemers weer kansen. Ik denk daarbij aan een gloeiig menu, een lekker gloeiig ijsje of -speciaal biertje. Laat dat maar aan onze ondernemers over. Zij kunnen met al hun ideeën bij Visit Eersel terecht, zodat iedereen mee kan doen met een leuk initiatief. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit soort initiatieven niet alleen goed zijn voor vertier voor onszelf of voor de bezoekers van onze gemeente. Ze dragen uiteindelijk bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. En daar hebben we allemaal belang bij.

Mysterieus beeld langs de route van ‘de Gloeiige’

In Eersel zijn we er voor elkaar

Iedereen telt mee

Ondanks de aangescherpte corona maatregelen mogen we gelukkig nog wel de deur uit. We kunnen elkaar nog steeds opzoeken. Er is nog ruimte om samen te komen voor een kopje koffie of een gezellig drankje in het café. Heerlijk. Toch is de eenzaamheid die sommige voelen hiermee niet ineens opgelost. Ook nu er weer wat gezelligheid mag, leeft een vooral kwetsbare groep nog dagelijks in eenzaamheid. En dat zijn niet alleen ouderen, maar verrassend vaak juist een deel van onze jongeren. En die mogen we niet vergeten. Ik ben dan ook blij dat we samen met de Kempengemeenten in het Kempische preventieakkoord een paar mooie projecten starten om juist deze groep een  kleine zetje in de rug te geven. 

Het Kempisch Preventieakkoord staat in het teken van ‘Een gezonde Kempen, dat doen we samen’. Samen met de Kempengemeenten en lokale partijen willen we een beweging op gang brengen om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Corona heeft namelijk op veel meer terreinen ingrijpende gevolgen gehad. Het is goed dat we ook hier oog voor houden. Door corona is eenzaamheid ook onder jongeren toegenomen. De gevolgen van eenzaamheid worden vaak onderschat. Door eenzaamheid bij jongeren vroegtijdig aan te pakken hopen we ernstige gevolgen zoals verslaving of depressie te voorkomen. 

De meeste jongeren lukt het om zelf iets te doen aan hun eenzaamheid, maar dit geldt niet voor iedereen. Voor deze groep start ‘Join Us’. Deze jongeren willen we weer sociaal redzaam maken, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en onderhouden. Tijdens ‘Join Us’ organiseren de jongeren samen leuke activiteiten. Gaan ze samen plezier maken en daarbij van elkaar leren. En met de juiste professionele ondersteuning proberen we ze weer op weg te helpen. Gewoon met een klein zetje.  

‘Lof joe’ is één van de andere projecten waar we mee aan de gang gaan samen met trainingsbureau Lofjoe. Zij zijn gespecialiseerd in het aangaan van vriendschap voor mensen met een leerachterstand of een licht verstandelijke beperking. We kunnen dus geen betere partner wensen op dit terrein. We weten allemaal hoe belangrijk een sociaal netwerk is en hoe handig sociale vaardigheden zijn. Zeker als het om eenzaamheid gaat. Iedereen snapt dat het veel moeilijker is om vriendschappen te sluiten als je hier moeite mee hebt. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking blijkt het extra moeilijk om in contact te komen met anderen. Hoe mooi is het dan dat we met ‘Lof joe’ juist deze groep hierbij de helpende hand bieden. 

Ik heb het al vaker gezegd, maar in Eersel zijn we er voor elkaar. Dat is onze kracht. Juist als alles even niet zo vanzelf gaat. Iedereen telt mee. Een klein zetje in de goede richting is vaak al meer dan genoeg. En juist dat ene zetje kan zo waardevol zijn.

Hart van Steensel

Behoud van de kerk én ruimte voor woningbouw

"Het is haalbaar en betaalbaar".

Er zijn altijd een paar projecten die je bij blijven. Projecten die uniek zijn en waar alles op zijn plek valt. Hart van Steensel is zo’n project. Een mooie samenwerking tussen de gemeente, de parochie, de dorpsraad, het gemeenschapshuis én de inwoners van het dorp. Dit project bewijst wat mij betreft de kracht van samen staan we sterk. Hoe mooi is het dat we de kerk van Steensel kunnen behouden? Dat gemeenschapshuis De Höllekes zich op deze prachtige plek in de kerk kan vestigen? En dat er met deze verschuiving ook nog ruimte vrij komt voor woningbouw? Is er een mooiere uitkomst denkbaar? Wat mij betreft niet. Ik ben ontzettend blij dat voor nu alle lichten op groen staan.  

Eind 2019 kondigde het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel aan om het kerkgebouw van Steensel aan de eredienst te onttrekken (zoals ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel). Het was meteen duidelijk dat de Dorpsraad van Steensel de kerk graag wilde behouden en er een openbare functie aan wilde geven. Er is toen al voorzichtig uitgesproken dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes misschien wel naar de kerk kon. Het kerkgebouw kon dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis voor de Steenselse gemeenschap. De huidige plek van het gemeenschapshuis en het dorpsplein kwamen dan vrij voor woningbouw. Zo ontstond het project ‘Hart van Steensel’. 

De dorpsraad, het bestuur van De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) hebben hun krachten gebundeld in ‘Hart van Steensel’. Namens de gemeente is er een kwartiermaker aangesteld en is er de afgelopen tien maanden hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Waarbij niet alleen naar de financiële haalbaarheid is gekeken, maar ook naar het draagvlak binnen de Steenselse bevolking. Er is gekeken of de plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan en of alle gewenste activiteiten ook wel mogelijk zijn op deze plek. En de eindconclusie is dat het haalbaar en betaalbaar is. 

De gemeenteraad van Eersel heeft al goedkeuring gegeven aan het plan ‘Hart van Steensel’. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en als alles volgens planning verloopt kan er in 2023 gestart worden met de bouw. Een compliment aan alle partijen die zich hard hebben gemaakt voor dit project, want het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek. En de ruimte voor extra woningbouw is een mooie kers op de taart.

Trots op onze krachtige kernen

Door Léon Kox

Eersel is trots op haar krachtige kernen. We willen graag dat dit ook zo blijft. Het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar De Natuurlijke Aard (DNA) van Eersel bevestigt dit. Iedere kern in Eersel heeft haar eigen krachten. En dat zijn er veel: denk aan gemoedelijkheid, gezelligheid, maar zeker ook hard werken, ergens voor staan, onze mogelijkheden goed benutten en onze trots. Trots op ons dorp, onze ondernemers en gastvrij naar iedereen die ons dorp bezoekt. Vanuit Dorpen maken het verschil merken we dat inwoners vaak leuke en goede ideeën hebben die de samenhorigheid in het dorp versterken. Samen met Visit Eersel willen we daarom ieder dorp te kans geven om deze ideeën waar te maken. Juist die kleine initiatieven maken ieder dorp zo uniek. Het zet iedere kern in zijn kracht.

Juist daarom ben ik zo enthousiast over het initiatief ‘Krachtige Kernen’. Samen met Visit Eersel en onze dorpscoördinator gaan we de beste ideeën en initiatieven ophalen. En niet alleen ophalen, maar sommige initiatieven ontvangen ook écht budget om het idee zelf uit te voeren. En dat in iedere kern van onze gemeente. Misschien loop je zelf al een tijdje met een heel goed idee of wil de buurtvereniging al langer een voorziening in de wijk. Misschien bedenkt de plaatselijke muziekvereniging iets of bedenken de kinderen van groep 7 van de basisschool samen een leuk idee. Eén van de weinige voorwaarden aan het idee is, dat zoveel mogelijk mensen uit het dorp, van het idee moeten kunnen profiteren.

Tot 8 oktober kan iedere inwoner van Eersel een idee indienen via onze website eersel.nl/krachtigekernen. In de week van 11 oktober selecteert de jury per dorp de drie beste ideeën. Een bijdrage is dan verzekerd, maar hoeveel dat hangt af hoe goed ze de jury kunnen overtuigen van hun plan. Uiteindelijk verdelen we € 6.000,- per kern, zodat we initiatieven ook écht op gang kunnen helpen. We blijven ons hard maken voor de leefbaarheid van iedere kern van onze gemeente. Zo blijft het hier fijn leven. Dat doen we natuurlijk niet alleen, want wie weet er nu beter wat een dorp nodig heeft? Krachtige Kernen begint dus bij jou! Heb je een idee? Stuur het in en doe mee!