Het College van de gemeente Eersel schrijft één keer per maand een column in de Uitstraling. De Uitstraling is een huis-aan-huis magazine met herkenbare verhalen over, door en voor mensen uit onze gemeente. Daar kan het college van Eersel natuurlijk ook niet ontbreken. Met actuele verhalen over onderwerpen die ze in hun portefeuille hebben, praten ze de lezer bij over wat ze bezig houdt. 

 

 

Hart van Steensel

Behoud van de kerk én ruimte voor woningbouw

"Het is haalbaar en betaalbaar".

Er zijn altijd een paar projecten die je bij blijven. Projecten die uniek zijn en waar alles op zijn plek valt. Hart van Steensel is zo’n project. Een mooie samenwerking tussen de gemeente, de parochie, de dorpsraad, het gemeenschapshuis én de inwoners van het dorp. Dit project bewijst wat mij betreft de kracht van samen staan we sterk. Hoe mooi is het dat we de kerk van Steensel kunnen behouden? Dat gemeenschapshuis De Höllekes zich op deze prachtige plek in de kerk kan vestigen? En dat er met deze verschuiving ook nog ruimte vrij komt voor woningbouw? Is er een mooiere uitkomst denkbaar? Wat mij betreft niet. Ik ben ontzettend blij dat voor nu alle lichten op groen staan.  

Eind 2019 kondigde het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel aan om het kerkgebouw van Steensel aan de eredienst te onttrekken (zoals ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel). Het was meteen duidelijk dat de Dorpsraad van Steensel de kerk graag wilde behouden en er een openbare functie aan wilde geven. Er is toen al voorzichtig uitgesproken dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes misschien wel naar de kerk kon. Het kerkgebouw kon dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis voor de Steenselse gemeenschap. De huidige plek van het gemeenschapshuis en het dorpsplein kwamen dan vrij voor woningbouw. Zo ontstond het project ‘Hart van Steensel’. 

De dorpsraad, het bestuur van De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) hebben hun krachten gebundeld in ‘Hart van Steensel’. Namens de gemeente is er een kwartiermaker aangesteld en is er de afgelopen tien maanden hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Waarbij niet alleen naar de financiële haalbaarheid is gekeken, maar ook naar het draagvlak binnen de Steenselse bevolking. Er is gekeken of de plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan en of alle gewenste activiteiten ook wel mogelijk zijn op deze plek. En de eindconclusie is dat het haalbaar en betaalbaar is. 

De gemeenteraad van Eersel heeft al goedkeuring gegeven aan het plan ‘Hart van Steensel’. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en als alles volgens planning verloopt kan er in 2023 gestart worden met de bouw. Een compliment aan alle partijen die zich hard hebben gemaakt voor dit project, want het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek. En de ruimte voor extra woningbouw is een mooie kers op de taart.

Trots op onze krachtige kernen

Door Léon Kox

Eersel is trots op haar krachtige kernen. We willen graag dat dit ook zo blijft. Het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar De Natuurlijke Aard (DNA) van Eersel bevestigt dit. Iedere kern in Eersel heeft haar eigen krachten. En dat zijn er veel: denk aan gemoedelijkheid, gezelligheid, maar zeker ook hard werken, ergens voor staan, onze mogelijkheden goed benutten en onze trots. Trots op ons dorp, onze ondernemers en gastvrij naar iedereen die ons dorp bezoekt. Vanuit Dorpen maken het verschil merken we dat inwoners vaak leuke en goede ideeën hebben die de samenhorigheid in het dorp versterken. Samen met Visit Eersel willen we daarom ieder dorp te kans geven om deze ideeën waar te maken. Juist die kleine initiatieven maken ieder dorp zo uniek. Het zet iedere kern in zijn kracht.

Juist daarom ben ik zo enthousiast over het initiatief ‘Krachtige Kernen’. Samen met Visit Eersel en onze dorpscoördinator gaan we de beste ideeën en initiatieven ophalen. En niet alleen ophalen, maar sommige initiatieven ontvangen ook écht budget om het idee zelf uit te voeren. En dat in iedere kern van onze gemeente. Misschien loop je zelf al een tijdje met een heel goed idee of wil de buurtvereniging al langer een voorziening in de wijk. Misschien bedenkt de plaatselijke muziekvereniging iets of bedenken de kinderen van groep 7 van de basisschool samen een leuk idee. Eén van de weinige voorwaarden aan het idee is, dat zoveel mogelijk mensen uit het dorp, van het idee moeten kunnen profiteren.

Tot 8 oktober kan iedere inwoner van Eersel een idee indienen via onze website eersel.nl/krachtigekernen. In de week van 11 oktober selecteert de jury per dorp de drie beste ideeën. Een bijdrage is dan verzekerd, maar hoeveel dat hangt af hoe goed ze de jury kunnen overtuigen van hun plan. Uiteindelijk verdelen we € 6.000,- per kern, zodat we initiatieven ook écht op gang kunnen helpen. We blijven ons hard maken voor de leefbaarheid van iedere kern van onze gemeente. Zo blijft het hier fijn leven. Dat doen we natuurlijk niet alleen, want wie weet er nu beter wat een dorp nodig heeft? Krachtige Kernen begint dus bij jou! Heb je een idee? Stuur het in en doe mee!

Iedereen telt mee

Inclusief

Wij hebben als Gemeente Eersel het Manifest 'Iedereen doet mee' ondertekend. Wij spreken ons daarmee uit: wij willen een inclusieve gemeente zijn, want iedereen is gelijkwaardig. Dus: iedereen mag meedoen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar wat als je de taal niet begrijpt, niet weet hoe een computer werkt, je als jongere geen veilige thuissituatie hebt, of als peuter al een leerachterstand hebt? En wat als je (tijdelijk) een sociale-, geestelijke-, of lichamelijke beperking hebt, kun jij je voorstellen tegen welke obstakels je dan oploopt?

Het is moeilijk om je in te leven in de wereld van een ander. Maar daar begint het naar mijn mening wél mee: als we ons allemaal er iets bewuster van zijn dat niet alles voor iedereen zo vanzelfsprekend is dan kunnen we al heel veel bereiken.

Hoe kunnen wij er als gemeente voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen? Dat is iets waar ik me als wethouder mee bezig houd. En dat is iets waar we in gemeente Eersel ons, naar mijn mening, flink voor inzetten. We maken ons hard voor goede zorg, maar zetten ook in op preventie door bijvoorbeeld gebruik te maken van een sterk vrijwilligersnetwerk, jeugdcoach, goede begeleiding bij inburgering of digitale vaardigheidstraining voor ouderen. 

Er zijn in onze gemeente vele sociaal- en maatschappelijk betrokken instanties en inwoners die zich maximaal inzetten voor een ander. Ik heb daar onmetelijk veel waardering voor! Want we kunnen ons doel alleen samen bereiken. Samen maken we de cirkel rond, samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in Eersel.

Gevarieerd bouwen in Wintelre

Mooi, duurzaam én betaalbaar

Verscholen in het groen van landschapspark de Kempen ligt Wintelre. Een dorp waar stilte en rust nog een begrip zijn, maar ook een dorp dat bruist van leven. Een leefomgeving omringd door de mooiste bossen en vennen met prima verbindingen met Eindhoven. Een plek waar het nog steeds mogelijk is, om vanaf je woning rechtstreeks de natuur in te lopen. 

Al in 2010 zijn we begonnen met de ontwikkeling van het plan Koemeersdijk, dat aan de noordzijde ligt van Wintelre en waarmee we in totaal zo’n 100 woningen toevoegen aan dit mooie dorp. Het plan is in verschillende fases gerealiseerd en ik ben zeer verheugd dat alle seinen nu op groen staan om te starten met de laatste voorbereidingen voor de uitgifte van de woningen. In totaal worden er nog 39 woningen gebouwd in het plan Koemeersdijk, waarvan nog 4 vrijstaande woningen. De gronden van deze laatste vier woningen zijn in bezit van een particulier. 

Er worden verschillende type woningen gebouwd met veel aandacht voor duurzaamheid. De woningen zijn vrijwel energieneutraal en uiteraard allemaal aardgasloos. De woningen worden zelfs zo geplaatst dat de zonnepanelen een maximaal rendement behalen. En ook bij de inrichting van de openbare ruimte maken we gebruik van duurzame materialen. Er wordt overal rekening mee gehouden. 

Ik ben me er zeer van bewust dat de vraag naar betaalbare woningen enorm is. En om juist aan die vraag te voldoen, realiseren we maar liefst 40% van de  woningen, in totaal 16 woningen, in het sociale segment. Dit zijn zowel sociale koop- als huurwoningen. De sociale koopwoningen hebben een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 200.000,- . Zo bieden we ook starters een kans.
Naast betaalbare woningen bouwen we ook een zestal tweekappers en een aantal vrije sector woningen. Kortom: Koemeersdijk biedt ook in deze laatste fase een mooi en gevarieerd aanbod van woningen. Een aanwinst voor het dorp.

Alle seinen op groen voor de uitgifte van de laatste 39 woningen