Een prachtig huis met een lage energierekening, dat wil toch iedereen?

Bent u van plan een eigen woning te bouwen? Dan is dit ook het moment om na te denken over duurzaamheid. Door uw woning duurzaam te bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen; duurzame woningen zijn voor bewoners gezonder en comfortabeler dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. En wie nu energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners door bijvoorbeeld goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • de woning zo te ontwerpen dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Varianten van duurzame woningen

Duurzame woningen zijn er in allerlei varianten.

Bij zogenaamd “passieve woningen” is de energievraag zeer klein door extra goede isolatievoorzieningen. Het is tegenwoordig ook mogelijk om te bouwen met in de fabriek gemaakte bouwelementen (prefab). Hierdoor kan sneller, nauwkeuriger en onder betere omstandigheden worden gebouwd, waardoor de woning kierdicht wordt. Bij een “energie-nulwoning” of “EPC-0” woning wordt het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming/koeling, ventilatie en warm water) opgewekt met duurzame energie, zoals zonnepanelen. Bij de “nul-op-de-meter woning” wordt evenveel energie opgewekt als verbruikt, dus ook de energie voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Nog verder gaat de “energie-leverende” woning die meer energie produceert dan in de woning wordt verbruikt. Steeds meer ontwerpen gaan uit van een volledig elektrische, en dus gasloze, woning.

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is veel meer dan alleen de goede materialen of apparaten kiezen. Het is van belang om een team van ontwerpers en uitvoerders te selecteren die duurzaamheid als specialisme hebben. Vergaande energiezuinigheid van een woning vraagt een andere aanpak dan het ‘stapelen’ of ‘toevoegen’ van energiebesparende maatregelen. Het gaat om een integrale aanpak, die al begint bij de eerste ideeën rond een project. Bespreek de duurzaamheid ambitie met de architect, zodat er al bij het allereerste ontwerp rekening mee kan worden gehouden. Op die manier kan met minimaal mogelijke meerkosten het maximale bereikt worden, als het gaat om duurzaam bouwen en behalen van de GPR-score.

Contact

Voor vragen over vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) bij de gemeente Eersel via: vergunningen@kempengemeenten.nl