Wethouder Steven Kraaijeveld zette namens de gemeente Eersel zijn handtekening onder de regionale woondeal. Hij deed dit samen met 55 gemeenten, 38 woningcorporaties, de provincie en minister Hugo de Jonge. Daarmee zetten we samen onze schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen.

Wat is er vastgesteld?

In vier regionale woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de wonen-opgaven oplevert. Dus concreet welke woningbouwaantallen we als regio en als gemeente mogen bouwen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Nederland. Er is daarom afgesproken dat 30% van de woningen een sociale huurwoning moet zijn en tweederde  deel van de woningen ‘betaalbaar’ moet zijn. Dit betekent een huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is. “Dit zorgt voor betere en meer evenwichtige wijken”, aldus Kraaijeveld.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. Onze regio, de Brainportregio, heeft op dat punt al de meeste concrete afspraken gemaakt. De provincie laat het strakke regiem van het maximaal aantal te bouwen woningen los in de strijd tegen het woningtekort. Meer bouwen mag als dit zorgvuldig en in overleg met de provincie gebeurd. Kraaijeveld: “Wij gaan er vanuit dat we de 1.210 woningen uit ons woningbouwprogramma in Eersel kunnen realiseren. Dat is goed nieuws.”

Wat betekent dit voor Eersel?

“Ook in Eersel blijft de vraag naar woningen groot. We willen graag dat ook onze inwoners in Eersel kunnen blijven wonen. Het enige dat helpt is fors bijbouwen. Dat doen we door samen te werken. Deze Woondeal gaat zo ook onze inwoners helpen aan een fijne en betaalbare plek,” zegt Kraaijeveld.