De eerste 6 meetkasten van in totaal 50 meetpunten die er komen te hangen. Het meetnet doet onderzoek naar de luchtkwaliteit in onze regio met focus op Eindhoven AirPort, snelwegen en veehouderijen. Wethouder Eric Beex: "Ik ben benieuwd naar de realtime meetresultaten van onder andere stikstofdioxide en fijnstof".

Het is een mooie en unieke samenwerking van Provincie Noord Brabant, de ODZOB (deelnemende gemeenten), Aireas, RIVM, GGD, TNO en de Universiteit Utrecht. Alle data zijn vanaf 2021 live in te zien via het ‘Samenmeten portaal’ van het RIVM. Inwoners kunnen straks zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving.

“We leggen met het Regionaal Meetnet een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie in onze directe leefomgeving. Innovatie die past bij onze regio: meten is weten", aldus wethouder Beex.”