De energiekosten blijven stijgen. Sommige inwoners komen hierdoor financieel in de problemen. Landelijk zijn er al maatregelen genomen om de stijging te beperken. Denk aan de verlaging van de energiebelasting. Toch blijft de energierekening onverminderd hoog en voor sommigen zelfs onbetaalbaar. De gemeente wil graag inwoners helpen die dit nodig hebben. Dit doen we met de Energietoeslag 2022.

! Update 2 augustus:

Er is verwarring ontstaan over de hoogte van de energietoeslag. Bij ons is het bedrag dat je kunt aanvragen op dit moment 800 euro. Het Rijk heeft onlangs aangekondigd om de energietoeslag te verhogen tot ongeveer 1300 euro. Dit is een landelijke richtlijn waarover elke gemeente afzonderlijk een besluit moet nemen. Bij ons gebeurt dit meteen na de zomervakantie.  Als de toeslag wordt verhoogd krijgen inwoners die de toeslag ontvangen automatisch een bericht. We hopen dat deze mededeling meer duidelijkheid geeft. Word vervolgd dus!

Wie komt in aanmerking voor de Energietoeslag?

Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig € 800,-. Het maakt hierbij niet uit of je inkomen uit werk, een uitkering of pensioen krijgt. De hoogte van je inkomen telt. Het komt ongeveer neer op een netto inkomen ergens tussen de € 1.200 en € 1.900,- afhankelijk van je leeftijd en of je alleenstaand of gehuwd bent. Controleer dus vooral even of je in aanmerking komt voor deze eenmalige Energietoeslag. De Samenwerking Kempengemeenten regelt voor ons de uitvoering van deze toeslag. Op kempengemeenten.nl/energietoeslag kun je de exacte inkomensgrenzen controleren. Hier kun je ook terecht als je vragen hebt of twijfelt of je recht hebt op deze toeslag.

Hulp bij geldzorgen

Naast de Energietoeslag zijn er meer regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Mensen hebben vaak recht op meer ondersteuning dan ze zelf weten. Denk aan een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld de contributie van een vereniging. De bijzonder bijstand biedt misschien wel een tegemoetkoming voor een bril of voor de eigen bijdrage van de WMO. En wist je dat het mogelijk is om aan te sluiten bij onze collectieve zorgverzekering? Hierdoor kun je korting krijgen op je zorgverzekering. Kijk op kempengemeenten.nl onder geldzaken naar alle minimaregelingen. Hier staat wat er allemaal is en waaraan je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Kom je er zelf niet uit? Neem dan vooral contact op met de Samenwerking Kempengemeenten.

Iedereen telt mee

In Eersel staan we voor je klaar als voor jezelf zorgen (tijdelijk) even niet lukt. We willen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Dat lijkt heel vanzelfsprekend maar dat is het lang niet voor iedereen. Wethouder Eric Beex blijft zich hard maken voor ons sociale vangnet. “Iedereen telt mee en moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen”, aldus de wethouder.