0. Sociale voorzieningen JS17

Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”.