Investeringen maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Vrijwilligers;
  2. Voorzieningen jeugd en jongeren;
  3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten;
  4. Sociaal cultureel werk;
  5. Gezondheid
     
Investeringen Investerings- programma uitvoeringsjaar 2019 Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige Dekking kapitaallasten (stelpost)
Jongerenopbouwwerk

34.000

34.000
Totaal investeringen

34.000

34.000 0