1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 2020

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”.