Exploitatie overheadkosten

2018

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017

2018

2019 2020 2021
LASTEN
*Overheadkosten 14.555.202 14.227.764 14.148.324 13.978.921 13.904.050
Totaal lasten (incl.kap.lst. & app.kst.) 14.555.202 14.227.764 14.148.324 13.978.921 13.904.050
BATEN
Overheadkosten 424.553 221.382 221.382 221.382 221.382
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 424.553 221.382 221.382 221.382 221.382
-14.130.649 -14.006.382 -13.926.942 -13.757.539 -13.682.668
Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Totaal lasten (incl.kap.lst. & app.kst.) 14.555.202 14.227.764 14.148.324 13.978.921 13.904.050
Kapitaallasten -3.562.389 -3.089.514 -3.089.514 -3.089.514 -3.089.514
Apparaatskosten -6.054.145 -6.426.775 -6.426.775 -6.426.775 -6.426.775
Totaal lasten 4.938.668 4.711.475 4.632.035 4.462.632 4.387.761
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 424.553 221.382 221.382 221.382 221.382
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
Totaal baten 424.553 221.382 221.382 221.382 221.382
Saldo programma -4.514.115 -4.490.093 -4.410.653 -4.241.250 -4.166.379

*Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep overheadkosten) verhoogd met € 6.974 wegens hogere uitgaven VNG betalingen.