Exploitatie overheadkosten

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
*Overheadkosten 12.654.625 16.110.933 15.253.858 15.100.542 14.950.279 14.919.561
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 12.654.625 16.110.933 15.253.858 15.100.542 14.950.279 14.919.561
BATEN
Overheadkosten 524.095 396.549 439.966 436.595 313.409 269.691
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 524.095 396.549 439.966 436.595 313.409 269.691
-12.130.530 -15.714.384 -14.813.892 -14.663.947 -14.636.870 -14.649.870
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 12.654.625 16.110.933 15.253.858 15.100.542 14.950.279 14.919.561
Kapitaallasten -4.122.453 -4.395.869 -3.308.959 -3.308.959 -3.308.959 -3.308.959
Apparaatskosten -3.252.267 -6.437.894 -6.975.127 -6.975.127 -6.975.127 -6.975.127
Totaal lasten 5.279.905 5.277.170 4.969.772 4.816.456 4.666.193 4.635.475
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 524.095 396.549 439.966 436.595 313.409 269.691
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
Totaal baten 524.095 396.549 439.966 436.595 313.409 269.691
Saldo programma -4.755.810 -4.880.621 -4.529.806 -4.379.861 -4.352.784 -4.365.784

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep overheadkosten) verhoogd met € 50.000 wegens hogere uitgaven formatie Wmo-loket.