Investeringen overheadkosten 2019

Voor een nadere toelichting op onderstaande investeringen wordt op deze plaats verwezen naar het onderdeel “Financiële positie” (paragraaf begrotingsproces 2019-2022).

Investeringen Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2019 Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige Dekking kapitaallasten (stelpost)
Inhuur personeel (projectleiding vanuit coalitieakkoord) 150.000 150.000
Trainees/junior medewerkers 150.000 150.000
Inhuur personeel WMO 50.000 50.000
Inhuur cyclisch bouwen 200.000 200.000
Een andere kijk op dorpsraden (uitvoeringsbudget) 150.000 150.000
Totaal investeringen 700.000 700.000 0