1e Bestuursrapportage 2017

Afwijkingen per programma

Via de buttons kun je de afwijkingen per programma zien.

2017 2018 2019 2020 2021 Investeringen
0. Sociale voorzieningen 57.249 107.388 135.659 -16.599 -50.520
1. Dienstverlening en volksgezondheid 184.387 30.759 -126.909 -150.409 -172.409
2. Onderwijs en educatie 0 0 0 0 0
3. RO en volkshuisvesting 30.000 75.000 75.000 25.000 25.000
4. Milieu -12.360 0 0 0 0 154.411
5. Veiligheid 59.437 0 0 0 0
6. Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
7. Cultuur, sport en recreatie 0 0 0 0 0
8. Economische structuur -36.800 21.000 21.000 0 0 18.650
9. Bestuur en organisatie -13.122 0 0 0 0
10. Algemene baten en lasten 24.807 -26.145 75.732 231.000 245.220
11. Overheadkosten -152.585 382 345 1.597 25.398
Totaal programma's

141.013

208.384

180.827

90.589

72.689

173.061

Gedetailleerd overzicht afwijkingen

Samenvatting projectvoorgangsrapportages