1e Bestuursrapportage 2018

Afwijkingen per programma

Via de buttons kun je de afwijkingen per programma zien.

Totalen per programma: 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringen Reserves
0. Sociale voorzieningen -13.269 -87.284 -56.853 -90.874 -90.874
1. Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid 108.714 83.614 67.114 51.114 51.114
2. Onderwijs en educatie -80.652 -80.652 -80.652 -80.652 -80.652
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0 0 0 0 0 96.672 -150.494
4. Milieu 5.000 0 0 0 0 45.900
5. Veiligheid 0 0 0 0 0
6. Verkeer en vervoer -31.673 0 0 0 0
7. Cultuur, sport en recreatie 6.572 6.572 6.572 6.572 6.572 25.000 -25.000
8. Economische structuur 60.650 0 0 0 0 545.000 -15.000
9. Bestuur en organisatie 0 0 0 0 0
10. Algemene baten en lasten -145.630 -24.975 -70.102 9.381 9.381
11. Overhead 306.395 238.220 238.140 238.060 237.980 40.000
Totaal programma's 216.107 135.495 104.219 133.601 133.521 752.572 -190.494

Gedetailleerd overzicht afwijkingen

Samenvatting projectvoorgangsrapportages