1e Bestuursrapportage 2019

Totalen per programma: 2019 2020 2021 2022 2023 Investeringen Reserves
0.  Sociale voorzieningen -364.409 -356.880 -258.484 -269.279 -267.279
1.  Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 107.830 108.635 125.635 125.635 125.635
2.  Onderwijs 0 0 0 0 0
3.  Ruimt.ordening/volkshuisvesting 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
4.  Milieu -10.775 -30.877 -30.980 -31.082 -31.185 280.000 -5.570
5.  Veiligheid 0 0 0 0 0
6.  Verkeer en vervoer 19.365 19.317 19.268 19.220 19.171 30.000 1.100
7.  Cultuur, Sport en recreatie 24.267 2.134 2.100 2.067 2.034 25.000
8.  Economische aangelegenheden 78.100 0 0 0 0 26.803
9.  Bestuur en organisatie 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
10. Algemene baten en lasten -125.380 -149.700 -149.700 -149.700 -149.700
11. Overhead 157.429 206.396 206.363 206.330 206.297 66.000
Totaal programma's -8.573 -95.975 19.202 8.191 9.973 401.000 22.333

 Gedetailleerd overzicht afwijkingen