2. Onderwijs en educatie JS18

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “De gemeente schept de mogelijkheid om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving”.