2e Bestuursrapportage 2017

Afwijkingen per programma

Via de buttons kun je de afwijkingen per programma zien.

Totalen per programma: 2017 2018 2019 2020 2021 Investeringen Reserves
0. Sociale voorzieningen 95.720 4.625 4.609 4.555 4.501
1. Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid -95.415 -117.000 -110.000 -103.000 -97.000 -557.724
2. Onderwijs en educatie 25.000 0 0 0 0
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 255.660 0 0 0 0 -237.755 133.932
4. Milieu 6.000 0 0 0 0 97.546
5. Veiligheid 45.000 0 0 0 0
6. Verkeer en vervoer -50.000 0 0 0 0
7. Cultuur, sport en recreatie -20.000 0 0 0 0
8. Economische structuur 0 0 0 0 0 0
9. Bestuur en organisatie 43.164 0 0 0 0
10. Algemene baten en lasten 250.125 168.875 164.891 160.945 156.999 1.000.000
11. Overhead -61.636 0 0 0 0
Totaal programma's 493.618 56.500 59.500 62.500 64.500 -140.209 576.208

Gedetailleerd overzicht afwijkingen

Samenvatting projectvoorgangsrapportages