2e Bestuursrapportage 2019

Totalen per programma: 2019 2020 2021 2022 2023 Investeringen Reserves
0.  Sociale voorzieningen -6.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 52.489
1.  Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 142.000 91.000 91.000 91.000 91.000
2.  Onderwijs 0 0 0 0 0
3.  Ruimt.ordening/volkshuisvesting 230.778 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
4.  Milieu 81.000 0 0 0 0
5.  Veiligheid 0 0 0 0 0
6.  Verkeer en vervoer 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 124.000 990
7.  Cultuur, Sport en recreatie 11.097 0 0 0 0
8.  Economische aangelegenheden 20.000 0 0 0 0 0
9.  Bestuur en organisatie -177.855 0 0 0 0
10. Algemene baten en lasten -306.506 -82.000 -82.000 -87.000 -87.000
11. Overheadkosten 0 0 0 0 0 10.000 10.000
Totaal programma's 14.514 -10.000 -10.000 -15.000 -15.000 134.000 63.479