3. RO en volkshuisvesting JS17

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.”