4. Milieu JS18

Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners van de gemeente Eersel wonen in een schone, gezonde en duurzame leefomgeving”