5. Veiligheid 2018

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.”