5. Veiligheid 2019

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.”