6. Verkeer en vervoer 2019

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”